» реализирани проекти

1. Проект: “Помощ за деца в неравностойно положение от община Дряново”, финансиран от Работническо–самарянски съюз – Германия.
Година: 1997 г.
Размер на финансирането: 35800 ДЕМ.
Описание: основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на 143 деца от П У “ Ив.Петрович Павлов”,с.Царева ливада и ОУ “В.Априлов” с.Гостилица.Извършен е ремонт на сградите, осигурени са ученически пособия, дрехи ,храни,игри и оборудване за учениците.
2. Проект: “Спешна помощ за самотноживеещи възрастни хора”, финансиран от ФРГО-София по програма на ЕС.
Година: 1997-1998 г.
Размер на финансирането: 5000 екю.
Описание: целта на проекта е набиране на информация и изготвяне на картотека, както и осигуряване на хранителни продукти от първа необходимост за оцеляването на самотните възрастни хора през зимата. Ползватели са 228 лица от община Дряново.
3. Проект: “Топлина за децата и болните в община Дряново”, финансиран от Работническо-самарянски съюз – Германия.
Година: 1997-1998 г.
Размер на финансирането: 39800 ДЕМ.
Описание: осигурено е дизелово гориво за отопление през зимата на 5 училища, 2 детски заведения и болницата в Община Дряново.
4. Проект: “Обогатени храни за социалните заведения и болницата в Дряново”, финансиран от Работническо-самарянски съюз – Германия.
Година:
Размер на финансирането: 10000 ДЕМ.
Описание: по този проект са осигурени 23 тона обогатени храни и диуретичен чай за нуждите на социалните домове,болницата, училищата и детските заведения в Община Дряново.
5. Проект: “Оборудване на медицински кабинети в Дома за стари хора и болницата в община Дряново”, финансиран от Работническо-самарянски съюз-Германия.
Година: 1998 – 1999 г.
Размер на финансирането: 22398 ДЕМ.
Описание: целта на проекта е подобряване на медицинското обслужване на възрастните хора и болните чрез осигуряване на необходимото оборудване (апарати за кръвно налягане, ЕКГ, уреди за раздвижване, фиброгастроскоп, апарат за промиване на рентгенови снимки и др.).
Страница: 1 2 3 4 5 6