» за контакти

За контакти:

Наименование на организацията:
Сдружение „Дружество за социално подпомагане”

Адрес:
гр. Дряново, п.к. 5370
ул. „Матей Преображенски” 34-а

тел/факс 0676/74158
GSM 0976/212710

е-mail: mariq_drumeva@mail.bg
е-mail: dspbul@mbox.contact.bg

Лице за контакт:
Мария Друмева Маркова - управител