» екип и устройство

Нашият екип:

Управителен съвет:

1. Мария Друмева Маркова - председател

2. Недка Пенчева Пенчева - касиер-счетоводител

3. Стела Димитрова Димкова - член

Контролен съвет:

1. Пенка Цанева Цончева - председател

2. Анна Василева Йорданова - член

3. Поля Нинова Млъзева - членВизитна картичка на Социално предприятие

Организационна схема на Дружество за социално подпомагане - Дряново