» реализирани проекти

16. Проект: “Училище за доброволци в социалната сфера”, финансиран от Уърлд Лърнинг и Американската Агенция за международно развитие.
Година: 2004 – 2005 г.
Размер на финансирането: 5880 лв.
Описание: Привличане и обучение на 10 млади доброволци за предоставяне на домашни грижи за самотни възрастни хора от Община Дряново.
17. Проект: “Старт за млади производители на плодове”, финансиран по програма "Насърчаване на заетостта сред младежите" BG0202.01-Li.1.6. програма ФАР на ЕС.
Година: 2005 г.
Размер на финансирането: 8287 евро
Описание: Намаляване на младежката безработица в Община Дряново чрез обучение, стажуване и пряко производство на плодове при 10 млади безработни лица.
18. Проект: “Програма за интеграция на хора с нарушена двигателна активност в гр. Дряново”, финансиран от Агенция за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика.
Година: 2005 г.
Размер на финансирането: 7000 лв.
Описание: Подобряване качеството на живот на 110 лица с двигателни увреждания чрез комплекс от дейности за повишаване информираността им по социалните права и провеждане на поддържаща рехабилитационна терапия.
19. Проект: „Начално финансиране на социално предприятие”, финансиран от Фондация „Каунтърпарт” на ААМР.
Година: 2005 г.
Размер на финансирането: 4030 лв.
Описание: Реклама на предлаганите социални услуги.
20. Проект: „Център за интеграция и рехабилитация на хора с увреждания” в гр. Дряново, финансиран от Агенцията за хора с увреждания – София.
Година: 2006 г.
Размер на финансирането: 9961 лв.
Описание: Повишаване качеството на живот на хората с увреждания чрез създаване на предпоставки за социализация, интеграция и равнопоставено участие в утвърждаването на гражданското общество в Общината.
Страница: 1 2 3 4 5 6