» пазарни консултации

Провеждане на пазарни по проект за "ремонт и реконструкция на защитено жилище г. Гостилица" - 20.11.2018 г.

1.Покана пазарни консултации 20.11.2018
2.Техническа сецификация 20.11.2018
3.Оферта 1 - 21.11.2018 г.
4.Оферта 2 - 22.11.2018 г.
5.Оферта 3 - 23.11.2018 г.
6.Решение 28.11.2018.

Провеждане на пазарни по проект за "ремонт и реконструкция на защитено жилище г. Гостилица" - 12.11.2018 г.

1.Покана пазарни консултации 12.11.2018
2.Техническа сецификация 12.11.2018
3.Оферта 1 - 14.11.2018 г.
4.Оферта 2 - 14.11.2018 г.
5.Оферта 3 - 14.11.2018 г.
6.Решение 19.11.2018.