» реализирани проекти

6. Проект: “Обществена трапезария за възрастни хора и инвалиди”, финансиран от Американ Джоинт за България.
Година: 2000 г.
Размер на финансирането: 2000 лв.
Описание: целта е да се облекчи живота на самотни възрастни хора и инвалиди, чрез осигуряване на топла храна ежедневно.
7. Проект: ”Повишаване възможността за социална и трудова реализация на безработни жени “, финансиран от Чарити Ноу Хау за България.
Година: 2000 г.
Размер на финансирането: 3200 лв.
Описание: целта е да се окаже помощ на 12 безработни жени за тяхната трудова и социална реализация чрез мотивиране и преквалификация.
8. Проект: “Център за социална интеграция на хора с увредено зрение", Финансиран по програма ФАР-ЛИЕН на ЕС.
Година: 2000-2001 г.
Размер на финансирането: 9000 евро.
Описание: разширяване на социалните контакти на хората с увредено зрение, тяхната рехабилитация и реинтеграция, предоставяне на социални, здравни и информационни услуги по местоживеене.
9. Проект: “Подобряване условията на живот на самотни възрастни Хора и хора с увреждания“, финансиран от Фондация “Чарлз Стюарт Мот” чрез Фондация за реформа в местното самоуправление
Година: 2001 г.
Размер на финансирането: 12600 лв.
Описание: подобряване качеството на живот на самотни възрастни и хора с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в домашни условия; трудова и социална реализация на безработни специалисти; разширяване на видовете и обхвата на социалните услуги в община Дряново.
10. Проект: “Социално предприятие – Бюро за социални услуги”, финансиран от AAMP чрез Counterpart & USAID, пилотна програма за Обществени фондове и Социални предприятия
Година: 2002 – 2003 г.
Описание: да повиши устойчивостта на Дружеството за социално подпомагане чрез обучение, консултации от експерти и създаване на пилотно социално предприятие, развиващо успешна стопанска дейност.
Страница: 1 2 3 4 5 6