Хронология

(Публикувано на 07.05.2007)Ежедневие

Терапия [D] Приемна [D]
Кабинет [D] Стая [D]

(Публикувано на 5.05.2007)Семинар

На 06.02.2008г от13:00 часа в Парк хотел Дряновосе проведе семинар ‘Защитеното жилище – елемент на успешната социална практика”с цел да запознае участниците с някои аспекти от социалните политики на Европейския съюз, Република България и Община Дряново, както и да бъде в помощ на персонала на защитеното жилище.

Терапия [D] Приемна [D]

(Публикувано на 8.02.2008)Работни срещи

Работна среща [D] Инспекция [D]

(Публикувано на 10.12.2007)Пресконференция

На 7.12.2007г. от 13:30 часа в конферентната зала на Общинска администрация - Габрово се проведе пресконференция във връзка с управлението на проекта и постигнатия напредък при изпълнение на дейностите, свързани с него. Присъстваха представители на печатни и електронни медии от габровска област.

(Публикувано на 04.12.2007)Ремонт

Строително-ремонтните дейности за изграждане на защитеното жилище продължават. Завършването им се очаква до края на месец декември - 2007г.

Вход на сградата [D] Коридор [D] Трапезария [D] Стая [D] Стая [D] Санитарен възел [D]


Корица