Начало

Проект
"НОВ ШАНС - създаване на
защитено жилище за възрастни с физически увреждания" Дряново

Програма ФАР BG 2004016-711.01.02-2.1.39
Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи

(Публикувано на 02.10.2008) Важно !!!

От 01.08.2008г. социалната услуга “Защитено жилище за възрастни с увреждания – Дряново” е делигирана държавна дейност. От 01.10.2008г. социалната услуга след проведена конкурсна процедура се изпълнява от външен доставчик - неправителствената организация Сдружение “Дружество за социално подпомагане” - Дряново.

(Публикувано на 30.07.2008) Предстоящо

Предоставяне на социална услуга в общността “Защитено жилище за възрастни с увреждания – Дряново” на територията на община Дряново Изтегли пълната обява

(Публикувано на 10.07.2008) ПОКАНА

Дата: 22.07.2008г
Час: 16.00ч.

Община Дряново и екипа изпълняващ проекта „Нов шанс – създаване на защитено жилище за възрастни с физически увреждания”, Ви кани на пресконферренция във връзка с успешното приключване на проекта, която ще се проведе в новоизграденото Защитено жилище за възрастни с физически увреждания, намиращо се на първия етаж на общежитието на ПП „Успех” гр. Дряново.

(Публикувано на 04.02.2008) ПОКАНА

Дата: 06.02.2008г
Час: 13.00ч.
Място: Парк хотел Дряново

Семинарът ‘Защитеното жилище – елемент на успешната социална практика” се провежда в рамките на Проекта по ФАР – „Нов шанс – създаване на защитено жилище за възрастни с физически увреждания”. Той има за цел да запознае участниците с някои аспекти от социалните политики на Европейския съюз, Република България и Община Дряново.

Семинарът не е насочен към хора с конкретна професия. Уменията и познанията които ще се генерират, ще помогнат да се получи информация и знания за социалните услуги в общността, за стандартите и критериите на Защитените жилища, принципите на добрата европейска практика.

Семинарът ще помогне на персонала на Защитеното жилище и доброволците в усилията им да структурират бъдещата си работа и по този начин да гарантират качеството на процеса и резултатите от дейността си.

За журналистите и служителите от администрациите, този семинар ще даде възможност да се запознаят с екипа на Проекта, персонала и доброволците; ще им помогне да избистрят лексиката си, както и да получат по пълна представа за социалните услуги в общността.

Всички участници в семинара ще получат папка с два свитъка материали съдържащи презентации, указания, тестове.

Семинарът е предназначен за: представителите на областната и общинска администрации, НПО, партньорите, медиите, назначеният персонал, доброволците и екипа на Проекта.

(Публикувано на 03.12.2007) ПОКАНА

Община Дряново и екипа изпълняващ проекта „Нов шанс – създаване на защитено жилище за възрастни с физически увреждания” Ви кани на:

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

във връзка с управлението на проекта и постигнатия напредък при изпълнението на дейностите
която ще се проведе на 07.12.2007 година / петък/ от 13,30 часа в конферентната зала на Общинска администрация -Габрово

(Публикувано на 28.11.2007) ВАЖНО! Набиране на персонал

Община Дряново и екипа за управление на проект BG 2004016-711.01.02-2.1.39 „Нов шанс – създаване на защитено жилище за възрастни с физически увреждания” обявяват конкурс за набиране на персонал за защитено жилище в гр. Дряново, както следва: Управител, социален работник, рехабилитатор, социален педагог, болногледач, методист.

За повече информация вижте пълното обявление (z


Корица